Pagrindiniai pedagogikos principai – kaip augame 

  • PAVYZDYS. Didžiausias ir įtikinamiausias mokytojas yra pavyzdys ir mes visi mokomės vieni iš kitų – vaikai iš mokytojų, mokytojai iš vaikų, vaikai iš vaikų. Esame apsupti žmonių, iš kurių norisi mokytis, su kuriais norisi būti.
  • POZITYVUMAS. Džiaugiamės  kiekvieno vaiko mažais ir dideliais žingsniais ir pasiekimais, augimu. Primirštame žodį „ne“ ir prisimename žodžius „nuostabu“, „darome“.
  • ŽAIDIMAS. Žaidžiame, mokomės žaisti, nes tai nuostabus būdas augti, nes giliąja prasme gyvenimas yra gerumo ir pažinimo žaidimas.
  • MOKYMASIS IŠ GAMTOS. Nuolatos esame Gamtos glėbyje, jos skaidrume, paprastume, ritme, grožyje, dosnume, ramybėje ir tai mus keičia, augina.
  • DALYVAVIMAS. Visi pagal galimybes dalyvauja, prisideda prie įvairių stovyklos veiklų.
  • DĖMESYS. Atvirai kalbamės apie tai, kas  mums rūpi, kas svarbu, ką jaučiame, kuo norime pasidalinti.
  • SMALSUMAS. Smalsaujame ir klausinėjame apie viską, klausimų kėlimas yra labai svarbi ir nuostabi pažinimo dalis.
  • Dalis svarbių principų yra atskleista dalyje temos ir tikslai, todėl čia nekartojami (pvz. draugiškumas).